• <span id="ltane"><listing id="ltane"><progress id="ltane"></progress></listing></span>

  <optgroup id="ltane"><b id="ltane"><var id="ltane"></var></b></optgroup>
  <bdo id="ltane"><listing id="ltane"></listing></bdo>
  <tt id="ltane"><noscript id="ltane"></noscript></tt>
  <mark id="ltane"><strike id="ltane"></strike></mark>
  <progress id="ltane"></progress><meter id="ltane"></meter>
  <font id="ltane"><dfn id="ltane"></dfn></font>
  <rt id="ltane"><div id="ltane"><noscript id="ltane"></noscript></div></rt>
 • BANNER1
  BANNER2

  s?n ph?m

  thêm >>

  v? chúng t?i

  about_us

  Taizhou Yongyu Industrial CO., LTD. ???c thành l?p vào n?m 1994. C?ng ty cam k?t s?n xu?t các b? ph?n ? t? b?ng nh?m trong h?n 20 n?m. C?ng ty hi?n có di?n tích xay d?ng 43.000 mét vu?ng và s? d?ng h?n 300 nhan viên. Nó có ??i ng? qu?n ly ch?t l??ng cao và h?n 80 nhan viên chuyên nghi?p và k? thu?t. C?ng ty là nhà cung c?p OE chuyên nghi?p t?p trung vào ?úc tr?ng l?c、?úc áp su?t th?p và ?úc khu?n. S? phát tri?n、 kh? n?ng ?úc và s?n xu?t c?a c?ng ty lu?n d?n ??u trong ngành. C?ng ty nh?p kh?u m?t s? l??ng l?n các thi?t b? gia c?ng và th? nghi?m có ?? chính xác cao, ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? ??t ???c các yêu c?u v? ch?t l??ng c?a OE. Do ?ó, nó t?o ra cho mình m?t l?i th? c?nh tranh trên th? tr??ng liên t?c và s?n ph?m ?? ???c cung c?p trên toàn th? gi?i và nh?n ???c s? hoan nghênh r?ng r?i c?a khách hàng.

  thêm >>

  nh?n hi?u áp d?ng

  • applicable brands (1)

  • applicable brands (2)

  • applicable brands (3)

  • applicable brands (4)

  • floor Space 43000

   khu v?c xay d?ng

  • Years 1994

   N?m

  • employees 280

   nhan viên

  • million 150

   tri?u

  • supplier Toàn c?u

   nhà cung c?p

  Tin t?c

  ??i ng? bán hàng c?a chúng t?i ?? tham d? Automechianika ...

  ??i ng? bán hàng c?a chúng t?i ?? tham d? Tri?n l?m Automechianika Th??ng H?i vào ngày 3 tháng 12 n?m 2019.

  Vào ngày 9 tháng 6 n?m 2017, th? ky c?a Yuhuan munic ...

  Vào ngày 9 tháng 6 n?m 2017, bí th? thành ?y Yuhuan và nhóm c?a ?ng ?? ??n YONGYU ?? ti?n hành nghiên c?u. Anh ?y nói r?t cao v? thành tích mà YONGYU ?? ??t ???c trong nh?ng n?m g?n ?ay, và khuy?n khích t?t c? m?i ng??i ng?i trên gh? làm vi?c trên ? t? và xe máy ...
  thêm >>

  Doanh s? bán ? t? t?i th? tr??ng M?

  Theo phan tích c?a goodcarbadcar, doanh s? bán ? t? c?a th? tr??ng M? trong tháng 1/5/2020 gi?m kho?ng 20% ??so v?i cùng k? n?m ngoái. Nhìn vào b?ng d? li?u, doanh s? bán hàng c?a Hyundai ?? gi?m kho?ng 38% so v?i cùng k? n?m ngoái. Bán xe Mazda wa ...
  thêm >>
  AⅤ变态另类天堂无码专区_久久精品国产精品亚洲艾草网_免费A片大片AV观看不卡_日本一本高清中文字幕视频

 • <span id="ltane"><listing id="ltane"><progress id="ltane"></progress></listing></span>

  <optgroup id="ltane"><b id="ltane"><var id="ltane"></var></b></optgroup>
  <bdo id="ltane"><listing id="ltane"></listing></bdo>
  <tt id="ltane"><noscript id="ltane"></noscript></tt>
  <mark id="ltane"><strike id="ltane"></strike></mark>
  <progress id="ltane"></progress><meter id="ltane"></meter>
  <font id="ltane"><dfn id="ltane"></dfn></font>
  <rt id="ltane"><div id="ltane"><noscript id="ltane"></noscript></div></rt>